Files voor het testen van ObsIdentify (NIA)

Gert Korthof

2019–2022

Deze plaatjes zijn een testpanel voor ObsIdentify (NIA).
Werkwijze:
 1. Klik op een kleurenvierkantje om een file te downloaden
 2. ga naar waarneming.nl
 3. log in als U niet ingelogd bent
 4. klik op: Invoeren, dan op: Waarneming.
 5. Klik op Uploaden en kies een gedownloade file
 6. bekijk resultaat en
 7. verwijder bestand
NB: als U het resultaat heeft bekeken vergeet niet op "Verwijder bestand" te klikken!
NB: U kunt de gedownloade files ook vanuit uw download directy verslepen naar het 'Uploaden' vak (groene stippellijntjes) van Waarneming.nl
NB: deze files behoren bij het blog: ObsIdentify herkent Kuifeend, Kikker, Kiekendief en vele andere soorten in een plaatje van 1 pixel. (deel 4)

Acht basiskleuren

8 plaatjes van 115x110 pixels
In maart 2020*) en in nov 2022 zijn er herhalingen uitgevoerd. In 2022 werden alle testplaatjes tot een andere soort gerekend!

KleurObsIdentify (NIA) 20191 pixelmaart 2020Nov 2022
red #FF0000Mopsvleermuis. Barbastella barbastellus (14.5%)14,5%14.5% Groenling 9.4%
geel #FFFF00Kuifeend. Aythya fuligula (7.3%) 7,3% 7.3%Halsbandparkiet 4.4%
magenta #FF00FFMuizenoor. Hieracium pilosella (22.6%)22,6%22,6%Boerenzwaluw 2.9%
cyan #00FFFFGrote glimworm. Lampyris noctiluca (7.1%) 7,1% 7,1%Kleine Dwergvleermuis 10.6%
blauw #0000FFMeerkikker. Pelophylax ridibundus (69.3%)69,3%69.2%Gewone Dwergvleermuis 31.7%
groen #00FF00Bosbeekjuffer. Calopteryx virgo (7.2%) 7,2% 7,2%Kleine Hoefijzerneus 20.4%
zwart #000000Gevlekte winteruil. Conistra rubiginea (17.3%)17,3%17,3%Kraanvogel 4.5%
wit #FFFFFF Grote weerschijnvlinder. Apatura iris (2.6%) 2,6% 2,6%Zanddoorntje 19.2%
*) O 1.2: ObsIdentify 1.2 is de versie die omstreekts 21 maart 2020 beschikbaar kwam op smartphone.


De kampioen 1-pixel plaatje is kleur #1F00FF (20x vergroot):

1F00FF

 • ObsIdentify voorspelt Meerkikker Pelophylax ridibundus met zekerheid 95.5%!
 • Idem: O 1.2 (maart 2020).
 • november 2022: Grutto - Limosa limosa (2.6%). Dus totaal anders.
Roodkeelpieper


Hier nog een interessant 1pixel plaatje met kleur #6400b0 (20x vergroot):
 • ObsIdentify is helaas niet zeker: de eerste voorspelling Roodkeelpieper Anthus cervinus (45.6%).
  Dit percentage is een lokaal maximum van een aantal kleuren in de buurt, die lagere percentages geven.
 • Idem: O 1.2 (maart 2020).
 • november 2022: Spreeuw Sturnus vulgaris (3.2%). Dus zeer laag percentage en weer totaal verschillende identificatie vergelijken met 2 jaar geleden.
Stellers Zeearend
Probeer vooral deze! Herkent U hem?
groene achtergrondkleur met 4 pixels met verschillende kleur afmeting 115x110 pixels. Achtergrondkleur maakt groot verschil. • Oude versie (maart 2020) ObsIdentify: Stellers Zeearend93,3%.
 • Nieuwe versie (1.2): 96.0% [23 maart 2020 getest] Dat is dus hoger.
 • november 2022: Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus (23.0%). Ook weer totaal anders dan 2 jaar geleden. In de coronajaren zijn er in de software veranderingen doorgevoerd die grote invloed op deze testplaatjes.

 

De 7 tabellen hieronder zijn een steekproef van 15 kleurtinten per hoofdkleur, dat zijn 105 kleuren. Er zijn 16.777.216 kleuren mogelijk.

15 tinten rood

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify1 pixelO 1.2november 2022
red #FF0000 Mopsvleermuis Barbastella barbastellus (14.5%)14.5%14.5%Groenling Chloris chloris 9.4%
red #EE0000 Mopsvleermuis Barbastella barbastellus (14.9%)14,9%14.9%Groenling Chloris chloris 6.9%
red #DD0000 Mopsvleermuis Barbastella barbastellus (5.8%)5,8%5.8%Kuhls Dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii 7.3%
red #CC0000 Pijlstaart Anas acuta (8.3%)8,3%8,3%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 11.9%
red #BB0000 Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata (11.4%)11,4%11,4%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 3.8%
red #AA0000 Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata (6.0%)6,0%6,0%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 8.0%
red #990000 Hanenkam Cantharellus cibarius (7.0%)7,0%7,0%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 10.2%
red #880000 Hanenkam Cantharellus cibarius (6.4%)6,4%6,4%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 6.3%
red #770000 Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata (8.7%)8,7%8,7%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3.8%
red #660000 Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata (7.5%)7,5%7,5%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3.4%
red #550000 Muizenoor Hieracium pilosella (3.0%)3,0%3,0%Biestarwegras s.s. Elymus farctus subsp. boreoatlanticus 3.5%
red #440000 Kaneelsikkelmot Metalampra cinnamomea (5.8%)5,8%5,8%Fioringras Agrostis stolonifera 3.7%
red #330000 Kaneelsikkelmot Metalampra cinnamomea (8.3%)8,3%8,8%Fioringras Agrostis stolonifera 7.5%
red #220000 Gevlekte winteruil Conistra rubiginea (5.0%)5,0%5,0%Duinriet Calamagrostis epigejos 10.3%
red #110000 Gevlekte winteruil Conistra rubiginea (13.1%)13,1%13,1%Koereiger Bubulcus ibis 8.3%
1 van de 15 verschilt in de nieuwe versie O 1.2.

10 tinten rood #CC0000 tot #CC9999

formaat: 115x110 pixels [21 jan 2020]

kleurObsIdentifyperc.O 1.2December 2022
red #CC0000 Pijlstaart Anas acuta8.3%8.3%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 11.9%
red #CC1111 Muntbladroller Phalonidia manniana6.0%6.0%Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 4.4%
red #CC2222 Franse veldwesp Polistes dominula3.1%3.1%Riet Phragmites australis 7.5%
red #CC3333 Gewone Pad Bufo bufo3.5%3.5%Stijf hardgras Catapodium rigidum 2.3%
red #CC4444 Gewone Pad Bufo bufo3.6%3.6%Grijze mosterd Hirschfeldia incana 1.9%
red #CC5555 Gewone Pad Bufo bufo3.0%3.0%Oranjerode hertenzwam Pluteus aurantiorugosus 2.7%
red #CC6666 Slawortelboorder Pharmacis lupulina3.3%3.3%Oranjerode hertenzwam Pluteus aurantiorugosus 2.3%
red #CC7777 Slawortelboorder Pharmacis lupulina2.5%2.5%Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 3.6%
red #CC8888 Korrelschallebijter Carabus problematicus2.5%2.5%Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 4.3%
red #CC9999 Korrelschallebijter Carabus problematicus4.2%4.2%Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 2.1%

ObsIdentify 1.2 is de nieuwe versie die omstreekts 21 maart 2020 beschikbaar kwam.
Levert hier geen verschil op.
December 2022 nieuwe test gedaan: geen enkele overeenkomst!15 tinten groen

formaat: 115x110 pixels
KleurObsIdentify 20191 pixelO 1.2December 2022
00FF00 #00FF00 Bosbeekjuffer Calopteryx virgo (7.2%) 7,2% 7,2%Kleine Hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros 20.4%
#00EE00 #00EE00 Grote glimworm Lampyris noctiluca (4.7%) 4,7% 4,7%Ooievaar! Ciconia ciconia 8.5%
#00DD00 #00DD00 Grote glimworm Lampyris noctiluca (5.5%) 5,5% 5,5%Heksenboter Fuligo septica 7.8%
#00CC00 #00CC00 Grote glimworm Lampyris noctiluca (9.1%) 9,1% 9,2%Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 7.3%
#00BB00 #00BB00 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (12.2%)12,2%12,2%IJle dravik Anisantha sterilis 7.1%
#00AA00 #00AA00 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (12.9%)12,9%12,9%IJle dravik Anisantha sterilis 9.4%
#009900 #009900 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (15.1%) 15,1%15,1%IJle dravik Anisantha sterilis 7.3%
#008800 #008800 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (16.2%) 16,2%16,2%IJle dravik Anisantha sterilis 3.2%
#007700 #007700 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (16.5%) 16,5%16,5%IJle dravik Anisantha sterilis 2.9%
#006600 #006600 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae (16.6%)16,6%16,6%Heksenboter Fuligo septica 5.6%
#005500 #005500 Donkere driestreepdansvlieg Empis punctata (14.7%)14,7%14,7%Heksenboter Fuligo septica 7.1%
#004400 #004400 Bloemvlieg onbekend Anthomyiidae indet. (14.6%)14,6%14,6%Heksenboter Fuligo septica 9.3%
#003300 #003300 Tongschar Microstomus kitt (14.7%)14,7%14,7%Heksenboter Fuligo septica 10.1%
#002200 #002200 Tongschar Microstomus kitt (18.1%) 18,1%18,1%Kopergroenbekerzwam sl... 5,0%
#001100 #001100 Lichte korstmosuil Bryophila domestica (14.8%)14,8%14,8%Kopergroenbekerzwam sl... 8.4%
O 1.2 is de nieuwe versie van ObsIdentify. 1 van de 15 verschilt.
Dec 2022: geen soort hetzelfde!

15 tinten geel

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify:Perc.O 1.2December 2022
geel #FFFF00 Kuifeend Aythya fuligula 7.3%  7.3% Halsbandparkiet Psittacula krameri 4.4%
geel #EEEE00 Kuifeend Aythya fuligula11.5% 11.5% Woudaap Ixobrychus minutus 6.2%
geel #DDDD00 Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo carbo 8.2%  8.2% Woudaap Ixobrychus minutus 5.0%
geel #CCCC00 Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 7.3%  7.3% Woudaap Ixobrychus minutus 4.3%
geel #BBBB00 Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima10.4% 10.4% Riet Phragmites australis 3.5%
geel #AAAA00 Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 9.1%  9,1% Gele trilzwam Tremella mesenterica 14.4%
geel #999900 Krabbenscheer Stratiotes aloides 6.0%  6.0% Heksenboter Fuligo septica 11.3%
geel #888800 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 6.5%  6.5% Heksenboter Fuligo septica 14.1%
geel #777700 Mosklokje onbekend Galerina spec. 6.7%  6.7% Heksenboter Fuligo septica 11.2%
geel #666600 Grauwe Kiekendief Circus pygargus 7.2%  7.2% Heksenboter Fuligo septica 9.4%
geel #555500 Grauwe Kiekendief Circus pygargus 7.3%  7.3% Heksenboter Fuligo septica 10.1%
geel #444400 Mosklokje onbekend Galerina spec. 8.1%  8.1% Heksenboter Fuligo septica 11.0%
geel #333300 Mosklokje onbekend Galerina spec. 6.2%  6.2% Heksenboter Fuligo septica 11.6%
geel #222200 Vroege grasmot Crambus lathoniellus13.1%  13.1% Heksenboter Fuligo septica 8.2%
geel #111100 Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 6.3%  6.4% Goudgele hertenzwam Pluteus leoninus 3.7%

1 pixel equivalenten niet getest omdat ze tot nu toe exact hetzelfde resultaat opleveren als 115x110
Er is 1 van de 15 die verschilt in de nieuwe versie O 1.2
December 2022: alle 15 soorten anders dan vorige.

15 tinten blauw

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify:perc.O 1.2December 2022
blauw #0000FF Meerkikker. Pelophylax ridibundus 69.3%69.2%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 31.7%
blauw #0000EE Meerkikker Pelophylax ridibundus . 60.3%60.3%Schreibers Vleermuis Miniopterus schreibersii 28.4%
blauw #0000DD Meerkikker Pelophylax ridibundus 42.7%42.7%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 29.7%
blauw #0000CC Sperwer Accipiter nisus 22.7%22.7%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 32.0%
blauw #0000BB Grote glimworm Lampyris noctiluca 37.4% 37.4%Schreibers Vleermuis Miniopterus schreibersii 29.0%
blauw #0000AA Grote glimworm Lampyris noctiluca 35.1%35.1%Schreibers Vleermuis Miniopterus schreibersii 29.6%
blauw #000099 Grote glimworm Lampyris noctiluca 30.5%30.4%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 29.3%
blauw #000088 Grote glimworm Lampyris noctiluca 26.2%26.1%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 37.0%
blauw #000077 Grote glimworm Lampyris noctiluca 20.0%20.0%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 39.0%
blauw #000066 Grote glimworm Lampyris noctiluca  9.5% 9.5%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 30.3%
blauw #000055 Zeearend Haliaeetus albicilla 15.6%15.6% Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 22.8%
blauw #000044 Zeearend Haliaeetus albicilla 21.8% 21.8%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 21.7%
blauw #000033 Zeearend Haliaeetus albicill  7.3% 7.3%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 17.0%
blauw #000022 Slechtvalk Falco peregrinus  5.5% 5.5% Bosvleermuis Nyctalus leisleri 19.9%
blauw #000011 Grote glimworm Lampyris noctiluca 13.8%13.8%Bosvleermuis Nyctalus leisleri 26.3%

NB: 7x Grote glimworm in deze tabel, in totaaal (tot nu toe) 12x.
O 1.2 = de nieuwe versie van ObsIdentify; en heeft 3 kleine verschillen met de oude versie.
Dec 2022: geen enkele overeenkomst met vorig jaar!

15 tinten aqua blauw

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify:Perc.O 1.2December 2022
aqua blauw #00FFFF Grote glimworm Lampyris noctiluca  7.1% 7.1%Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 10.6%
aqua blauw #00EEEE Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  6.0% 6.0%Gevlekte rog Raja montagui 8.7%
aqua blauw #00DDDD Eikentakstromakelkje Rutstroemia firma  4.1% 4.0%Gevlekte rog Raja montagui 6.9%
aqua blauw #00CCCC Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  7.1% 7.1%Gevlekte rog Raja montagui 7.5%
aqua blauw #00BBBB Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  9.8% 9.8%Grutto Limosa limosa 3.0%
aqua blauw #00AAAA Kraailook Allium vineale 12.2%12.2%IJle dravik Anisantha sterilis 3.5%
aqua blauw #009999 Kraailook Allium vineale 12.0%12.0%IJle dravik Anisantha sterilis 4.1%
aqua blauw #008888 Kraailook Allium vineale 11.1%11.1%Grassenfamilie Poaceae spec. 4.3%
aqua blauw #007777 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae  9.8%10.1%Kuhls Dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii 5.3%
aqua blauw #006666 Gewone Bruinvis Phocoena phocoena 11.7%11.7%Watervleermuis Myotis daubentonii 7.9%
aqua blauw #005555 Bultrug Megaptera novaeangliae 14.3%14.3%Kuhls Dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii 7.1%
aqua blauw #004444 Bultrug Megaptera novaeangliae 14.2%14.2%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 8,9%
aqua blauw #003333 Lichte korstmosuil Bryophila domestica 15.9%15.9%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 7.3%
aqua blauw #002222 Lichte korstmosuil Bryophila domestica 16.4%16.4%Kopergroenbekerzwam sl, incl. 8.6%
aqua blauw #001111 Lichte korstmosuil Bryophila domestica 12.5%12.5%Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 10.4%

NB: Grote Groene Sabelsprinkhaan komt in totaal 10x voor.
Dec 2022: geen enkele overeenkomst met vorige test.

15 tinten Magenta

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify:Perc.O 1.2December 2022
magenta #FF00FF Muizenoor Hieracium pilosella 22.6%22.6%Boerenzwaluw - Hirundo rustica (2.9%)
MAGENTA #EE00EE Muizenoor Hieracium pilosella 22.5%22.5%Boerenzwaluw - Hirundo rustica (3.3%)
MAGENTA #DD00DD Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 22.1%22.1%Boerenzwaluw - Hirundo rustica (4.7%)
MAGENTA #CC00CC Muizenoor Hieracium pilosella 20.7%20.7%Boerenzwaluw - Hirundo rustica (4.1%)
MAGENTA #BB00BB Muizenoor Hieracium pilosella 15.5%15.5%Spreeuw - Sturnus vulgaris (4.6%)
MAGENTA #AA00AA Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus 16.3%16.3%Spreeuw - Sturnus vulgaris (4.8%)
MAGENTA #990099 Papegaaitje Chloroclysta siterata 11.5%11.5%Spreeuw - Sturnus vulgaris (4.6%)
MAGENTA #880088 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae  7.8% 7.8%Spreeuw - Sturnus vulgaris (4.7%).
MAGENTA #770077 Schorsmarpissa Marpissa muscosa 10.8%10.8%Spreeuw - Sturnus vulgaris (4.0%)
MAGENTA #660066 Schorsmarpissa Marpissa muscosa 14.2%14.2%Spreeuw - Sturnus vulgaris (3.4%)
MAGENTA #550055 Schorsmarpissa Marpissa muscosa  6.8% 6.8%Spreeuw - Sturnus vulgaris (3.1%)
MAGENTA #440044 Donkergroene korstmosuil Cryphia algae  9.2%  [2] Spreeuw - Sturnus vulgaris (2.7%)
MAGENTA #330033 Gele stekelkorstzwam Mycoacia uda  5.1% 5.1%Spreeuw - Sturnus vulgaris (2.9%)
MAGENTA #220022 Gele stekelkorstzwam Mycoacia uda  5.3% 5.3%Spreeuw - Sturnus vulgaris (3.0%)
MAGENTA #110011 Lichte korstmosuil Bryophila domestica  6.5% 6.5%Kraanvogel - Grus grus (3.8%)

vleermuizen: spectogrammen worden soms (?) gebruikt voor de training van O. Steekproef gaf O 'Eencellige braamroest Kuehneola uredinis (26.8%)' is een paddestoel, andere spectogrammen worden wel als vleermuis geidentificeerd maar niet de juiste. Vanzelfsprekend zijn alle kleuren in spectrogrammen fake kleuren.
[2] Zwarte kluifzwam Helvella lacunosa (6.0%). Dit is een andere soort!
December 2022: alle kleuren verschillend resultaat.

15 tinten Grijs

formaat: 115x110 pixels
kleurObsIdentify:Perc.O 1.2December 2022
wit #FFFFFF Grote weerschijnvlinder Apatura iris  2.6% 2.6%Zanddoorntje - Tetrix ceperoi (19.2%)
grijs #EEEEEE Wespendief Pernis apivorus  2.7% 2.7%Zanddoorntje - Tetrix ceperoi (6.2%)
grijs #DDDDDD Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  3.0% 3.0%Zanddoorntje - Tetrix ceperoi (1.5%)
grijs #CCCCCC Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  2.9% 2.9%Zwavelzwam - Laetiporus sulphureus (1.0%)
grijs #BBBBBB Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  2.3% 2.3%Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (0.9%) !
grijs #AAAAAA Wespendief Pernis apivorus  2.3% 2.3%Blauwborst - Luscinia svecica (1.1%)
grijs #999999 Wespendief Pernis apivorus  2.1% 2.1%Blauwborst - Luscinia svecica (1.2%)
grijs #888888 Wespendief Pernis apivorus  1.9% 1.9%Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus (1.7%)
grijs #777777 Wespendief Pernis apivorus  1.8% 1.8%Deens lepelblad - Cochlearia danica (4.3%)
grijs #666666 Wespendief Pernis apivorus  1.8% 1.8%Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus (1.6%)
grijs #555555 Fraaie walstrospanner Lampropteryx suffumata  2.1% 2.1%Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (1.7%)
grijs #444444 Fraaie walstrospanner Lampropteryx suffumata  2.0% 2.0%Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (1.9%)
grijs #333333 Blauw smalsnuitje Eupoecilia ambiguella  2.8% 2.8%Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (1.9%)
grijs #222222 Gevlekte winteruil Conistra rubiginea  4.3% 4.3%Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (2.1%)
grijs #111111 Gevlekte winteruil Conistra rubiginea 11.0%11.0%Kraanvogel - Grus grus (2.8%)
zwart #000000 Gevlekte winteruil Conistra rubiginea 17.3%17.3%Kraanvogel - Grus grus (4.5%)
6x Wespendief. Nieuwe versie O. geeft geen verschil.
9 dec 2019
Dec 2022: Geen enkele soort hetzelfde als bij de vorige test.

Deze file: ObsIdentify-files.htm